مدیرکل امور مالیاتی گلستان:

۷۵درصد از مودیان گلستانی اظهارنامه مالیاتی تکمیل کردند

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: تا کنون هفتاد و پنج درصد از مودیان گلستانی، اظهارنامه مالیاتی تکمیل کردند.

به گزارش ساجد خبر، قربان حاجی مشهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: بقیه مودیان تا ۱۵تیر فرصت دارند تا با تکمیل اظهارنامه، از امتیازات پیش بینی بهره‌مند شوند.

علی محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در بازدید از میز خدمتی که در اداره کل امور مالیاتی استان برپا شده بود، پرداخت مالیات را یکی از مبادی ورود برای تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای مناسب دانست.