دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس و آشنایی با نظام علمی کاربردی در واحد گلستان

دوره آشنایی با نظام علمی کاربردی از مجموعه مهارت های عمومی تربیت مدرس با حضور رئیس دانشگاه و تعدادی از مدرسان آموزشی و خبره برگزار گردید.

به گزارش ساجدخبر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه، در این دوره دکتر حسن خان احمدی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، مطالبی در خصوص اهداف و فلسفه تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد. دکتر خان احمدی ضمن تاکید بر مهارتی بودن آموزش های دانشگاه از مدرسان خواست تا با شیوه آموزش مهارتی هم زمان با علم آموزی دانشجویان را با حوزه کسب و کار آشنا کنند.وی همچنین هدف از برگزاری این دوره ها را ارتقاء سطح علمی و مهارتی مدرسان مطابق دانش و فناوری روز، بازآموزی و تقویت اطلاعات علمی و مهارتی مدرسان و ایجاد زمینه لازم جهت تبادل اطلاعات بین مدرسان حوزه های تخصصی مشترک عنوان کرد. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان فعال نمودن مراکز رشد و هسته های نوآور در مراکز آموزشی، راه اندازی خانه خلاق، تعریف رشته های جدید با توجه به آمایش سرزمینی استان، برگزاری رویدادهای مختلف شتاب و برپایی تورهای فناوری و مسابقه های کسب و کار را از برنامه های ارتقا بخشی سطح علمی دانشگاه بیان کرد.دکتر حسن خان احمدی گفت؛ دانشگاه با برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی و همچنین با نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با آنها از حقوق مدرسان حمایت می نماید.