رییس شیلات گمیشان :

گلستان در مرز خودکفایی لارو میگو

رییس شیلات گمیشان گفت: برای نخستین بار ۱۰۰ میلیون لارو میگو در حاشیه مرکز پرورش میگوی گمیشان در گلستان تولید شد.

به گزارش ساجد خبر، موسی کیا اظهار کرد: استخر‌های مرکز پرورش میگوی گمیشان امسال به ۴۰۰میلیون لارو نیازمند دارد که بخشی از این نیاز در گلستان تامین شد.

وی هم چنین از آغاز ذخیره سازی لارو‌ها در ۴ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو گمیشان خبر داد و گفت: با زودتر رسیدن آب به مزارع پرورشی کار ذخیره سازی لارو‌های میگو امسال یک ماه زودتر از پارسال آغاز شد.

کیا افزود: ۱۴۱ استخر ۲۰ هکتاری در گمیشان کار پرورش میگو را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: همه ساله تمام بچه میگو‌های مورد نیاز سایت ۴ هزار هکتاری پرورش میگوی گمیشان گمیشان از جنوب تامین می‌شد، اما امسال یک چهارم لارو میگوی مورد نیاز در گمیشان تولید شد.

لارو‌های میگو پس از طی مسافت طولانی یک هزار و ۸۰۰ کیلومتری از هرمزگان به گمیشان می‌رسند، اما حدود ۳۰ درصد از این لارو‌ها پس از این مسافت تلف می‌شوند.

لارو‌های میگوی تولید شده در گمیشان به جای ۳۰ ساعت سفر در مدت زمان ۲۰ دقیقه به استخر‌های پرورش می‌رسند.

تولید این لارو‌ها در گلستان ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های پرورش دهندگان را کاهش می‌دهد.

پیش بینی می‌شود امسال ۵ هزار تن میگو از مزارع پرورش میگوی گمیشان برداشت شود.

۸۵ درصد از میگوی گلستان به کشور‌های اروپایی و آسیای میانه صادر می‌شود.