مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان:

افزایش ۵۰درصدی برداشت سیب زمینی در گلستان

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفت:با آغاز برداشت محصولات کشت پاییزه در استان گلستان، پیش بینی می‌شود برداشت سیب زمینی، امسال در مقایسه با پارسال پنجاه درصد بیشتر شود.

به گزارش ساجد خبر، علی اکبر مهقانی اظهار کرد: ۵هزار و ۳۲۰هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت سیب زمینی است و پیش بینی می‌شود از این سطح، بیش از ۱۳۰هزار تُن محصول برداشت شود.

وی افزود: بارش‌های مناسب اردیبهشت و عمل به توصیه‌های کارشناسان سبب شد که تولید امسال در مقایسه با پارسال ۵۰درصد بیشتر شود.

مهقانی خاطرنشان کرد: سیب زمینی تولیدی گلستان، نیاز یک ماه کشور را تامین می‌کند.