استاندار گلستان:

حضور هلدینگ ها زمینه خروج پتروشیمی گلستان از بن بست را فراهم می کند

استاندار گلستان گفت: با توان سرمایه گذاران خرد نمی توان در مورد پتروشیمی گلستان به نتیجه رسید و حضور هلدینگ ها زمینه خروج این پروژه از بن بست را فراهم می کند.

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه در دیدار با مهندس شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، اظهار کرد: عمده سهامداران این پروژه کارمندان دولت و فرهنگیان هستند.

وی افزود: در سفر رییس قوه قضاییه به استان، اختیارات خوبی به رییس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان جهت رفع مشکلات حقوقی پتروشیمی تفویض شد.

زنگانه گفت: در سفر رییس جمهور به استان نیز دستورات قاطعی برای رفع مشکلات پتروشیمی صادر شد.

وی دافزود: به سرانجام رساندن این پروژه پس از ۱۵ سال بیش از بُعد مادی از نظر معنوی ، سرمایه اجتماعی برای نظام محسوب می شود و خوشبختانه با حضور و همراهی همه فرصتی منحصر به فرد برای حل مسئله پتروشیمی گلستان ایجاد شده است.