مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان :

بهره مندی ۲۰۳۴ خانوار مددجوی گلستانی از معافیت انشعابات و عوارض

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان گفت: پارسال ۲۰۳۴ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان از این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ بهره‌مند شدند.

به گزارش ساجد خبر، عیسی بابایی اظهار کرد: ۲۹۹ مورد انشعاب آب و فاضلاب، ۳۴۲ مورد انشعاب برق، ۶۰۸ مورد انشعاب گاز، ۷۲۱ مورد صدور پروانه ساختمانی و ۶۴ مورد مربوط به صدور پروانه عوارض شهرداری بوده که برابر قانون از پرداخت هزینه‌های مربوطه معاف شدند.

وی گفت: برابر بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات شامل پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری، هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص یافته به آنان، فقط برای یک بار معاف می‌شوند.