مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان:

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع توانبخشی ایثارگران گلستان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سفر دولت سیزدهم به این استان برای سرعت بخشیدن به تکمیل طرح ساختمان مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران گرگان اختصاص یافت.

به گزارش ساجد خبر، اسرافیل وزیری اظهار کرد: پیمانکار مشغول نصب تاسیسات و رفع نواقص آن است و با جذب این اعتبار، تاسیسات مورد نیاز مجتمع توانبخشی ایثارگران خریداری و نصب می شود.

وی افزود: دولت در سفر استانی اسفندماه پارسال برای تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران گلستان ۲۵ میلیارد ریال اعتبار مصوب کرده بود.

پیشتر مهدی خسروی معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان به ایرنا گفته بود: با اختصاص به موقع اعتبار، پیش بینی می شود که این طرح در خرداد سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

عملیات اجرایی ساخت ساختمان مرکز توانبخشی جانبازان و معلولان گلستان واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی گرگان از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و پس از گذشت ۱۱ سال ساختمان این مجتمع تکمیل شد.