نشست مدیر کل و مدیران اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان با فرماندار شهرستان آزادشهر

به گزارش ساجد خبر، روز گذشته مدیر کل و مدیران اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان با فرماندار شهرستان آزادشهر در راستای حل مشکلات شهرستان آزادشهر از جمله وضعیت املاک قره تکن، درخواست مسئولین شهر نگین شهر، وضعیت روستای مختارزاده و نظرچاقلی، بررسی وضعیت واحد گلچشمه شهرستان آزادشهر دیدار و گفتگو کردند. در […]

به گزارش ساجد خبر، روز گذشته مدیر کل و مدیران اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان با فرماندار شهرستان آزادشهر در راستای حل مشکلات شهرستان آزادشهر از جمله وضعیت املاک قره تکن، درخواست مسئولین شهر نگین شهر، وضعیت روستای مختارزاده و نظرچاقلی، بررسی وضعیت واحد گلچشمه شهرستان آزادشهر دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست صمیمی هماهنگی جهت تسریع امور واگذاری املاک علوی بنیاد مستضعفان در شهرستان آزادشهر در راستای برگزاری جشن پایان واگذاری این املاک به مردم در سال جاری و همچنین پیگیری واگذاری مصلی شهرستان و تعیین تکلیف وضعیت مدارس شهر نوده خاندوز و همچنین امکان واگذاری املاک بنیاد جهت طرح مسکن ملی در شهرستان آزادشهر بررسی و تبادل نظر شد.