مذاکره برای ورود ماشین های باری ایران به خاک ترکمنستان ادامه دارد

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان در خصوص مذاکره برای بازگشایی کامل مرز اینچه برون گفت: این مرز بازگشایی شده اما ماشین های باربری ما اجازه ورود به خاک ترکمنستان را ندارند.

به گزارش ساجد خبر، ذوالفقار امیرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کاهش شیوع ویروس کرونا، کشور ترکمنستان نسبت به بازگشایی مرز خود اقدام کرده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان توضیح داد: مرز اینچه برون در حال حاضر بازگشایی شده اما ماشین‌های باربری ما اجازه ورود به خاک ترکمنستان را ندارند.

وی افزود: در این راستا یدک کش‌های ترکمنستان وارد کشور ما شده و کالاهای ایران را به مقصد مورد نظر تجار و صاحبان صنایع در ترکمنستان یا مقاصد دیگر حمل می‌کنند.

امیرشاهی همچنین گفت: مذاکراتی در خصوص ورود ماشین‌های باربری و یدک کش‌های ایران به خاک ترکمنستان انجام شده و به زودی این امر به روال سابق خود باز می‌گردد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان خاطرنشان کرد: تاکید استاندار گلستان بر ارتباط فرهنگی و اقتصادی با استان‌های همجوار ما در کشور ترکمنستان موجب شده تا این نگاه به سرعت و با جدیت بیشتری برای همکاری‌های بیشتر دوجانبه دنبال شود.