دست خالی گلستان از کشتی قهرمانی

فاصله زیاد گشتی گلستان با استان های مطرح کشور برای کارشناسان موضوع باورپذیری بود . این استان با وجود استعدادهای فراوان به خصوص در مناطق غربی، به دلیل نبود برنامه منسجم و بلندمدت برای کشف استعداد، ضعف امکانات و نبود زیرساخت های ضروری، جایگاه قابل اعتنایی که دهه های قبل در کشتی کشور داشت را از دست داده و به منطقه ای معمولی در سپهر این ورزش تبدیل شده است.

به گزارش ساجد خبر، سال های پس از حکومت گلستانی هایی مانند رضا سوخته سرایی و رمضان خدر در تیم ملی همراه با کسب افتخارات به یادماندنی و تاریخی، کشتی گلستان به تک ستاره هایی دلخوش کرده که گاه در قامت یک قهرمان به تیم ملی می رسند اما عمر قهرمانی آن ها با ظهور یک ستاره دیگر در زمانی کوتاه تمام می شود.

اگر چه میزبانی از یک رویداد مهم کشتی اتفاق مثبتی برای ایجاد انگیزه در نوجوانان و جوانان است تا این رشته را به عنوان ورزش حرفه ای خود انتخاب کنند اما این راه ها اگر با برنامه ریزی منسجم و هدفمند همراه نباشد فایده زیادی برای گلستان نخواهد داشت.

زنگ خطر حذف همه کشتی گیران گلستان در پنج وزن اول رقابت های قهرمانی کشور در گرگان به جز یک کشتی گیر که در مرحله نیمه نهایی حذف شد بهترین نشانه برای ضرورت تلاش بیشتر دست اندرکاران این ورزش است تا چاره ای اساسی برای احیای تشک های قهرمان ساز کشتی استان بیندیشند.