معاون قوه قضائیه:

جلسه سوم کمیته مشترک بررسی ترور سردارسلیمانی دربغداد برگزارمی شود

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دور سوم کمیته مشترک بررسی پرونده ترور سردار سلیمانی در بغداد برگزار می شود.

به گزارش ساجد خبر، کاظم غریب آبادی اظهارکرد: پرونده شهادت سردار سلیمانی به صورت حقوقی باز شده و اولین جلسه آن روز ۱۳ دی ماه برگزار شد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر افزود: یک پرونده کیفری هم در دادسرای امور بین الملل تهران باز شده و ما با عراق کمیته تحقیق مشترک تشکیل دادیم و تاکنون دو بار این کمیته تشکیل جلسه داده است.

وی بیان کرد: سوم جلسه این کمیته در دهه سوم بهمن ماه در بغداد تشکیل خواهد شد.

غریب آبادی ادامه داد: دادسرای امور بین الملل هم بزودی دادخواست خود را آماده کرده و برای رسیدگی به دادگستری تهران ارسال خواهد کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه البته در پرونده شهید سلیمانی استفاده از ظرفیت های دیگر هم در دستور کار است، گفت: با نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های ذیربط هماهنگ شده که بررسی‌ها را تسریع کنند تا زودتر به جمع بندی برسیم که آیا امکان رجوع به نهادهای حقوق بین‌المللی یا طرح دعوی در آمریکا وجود دارد یا خیر؟