مدیر جهادکشاورزی گالیکش خبر داد:

واگذاری تسهیلات به دامداران

مدیر جهادکشاورزی گالیکش گفت: به دامداران تسهیلات خرید نهاده‌ها در قالب دامدار کارت پرداخت می‌شود، دامداران به واحد طرح و برنامه مدیریت جهادکشاورزی گالیکش مراجعه کنند.

به گزارش ساجد خبر، برات آشور فارسیانی اظهار کرد: به دامداران تسهیلات خرید نهاده‌ها در قالب دامدار کارت پرداخت می‌شود، دامداران به واحد طرح و برنامه مدیریت جهادکشاورزی گالیکش مراجعه کنند.

وی افزود: به منظور حمایت از کشاورزان برای تأمین نهاده‌های دامی (علوفه، کنسانتره و …) تسهیلات سرمایه در گردش به صورت دامدار کارت پرداخت می‌شود.

فارسیانی افزود: این تسهیلات شامل تمام دامداران می‌شود و در سقف ۱۰، ۲۰ و ۵۰ میلیون تومان، ١١٪‏ و با بازپرداخت حداکثر یک‌ساله در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: داشتن پروانه فعالیت از نظام مهندسی کشاورزی، بیمه‌نامه دام، افتتاح حساب دامدارکارت یک میلیون ریالی، ضمانت معتبر و عدم وجود مشکل دریافت تسهیلات منجمله بدهی سررسید گذشته، چک برگشتی و … از ملزومات دریافت این تسهیلات هستند.

فارسیانی گفت: ٢٢٠٠ بهره‌بردار بخش دام با ٧٠٠٠٠ هزار رأس دام سبک (گوسفند و بز) و ۵٠٠٠ رأس دام سنگین (گاو) در شهرستان گالیکش وجود دارند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ٩١ فقره پرونده با مبلغ تسهیلات ٨ میلیارد ریال به بانک کشاورزی ارسال و تاکنون ٧ فقره با مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان جذب شده است و کماکان مراحل تشکیل پرونده و ثبت‌نام در سامانه سیتا انجام می‌شود و متقاضیان به صورت مرحله‌ای به بانک کشاورزی معرفی می‌شوند.

گفتنی است این در حالی است که در سال های گذشته ، دامداران و کشاورزان استان گلستان با مشکلات عدیده نبود نهاده های دامی و افرایش بی رویه قیمت ان روبرو بودند و خوشبختانه می توان اقدامات دولت سیزدهم را در این راستا، مثبت تلقی کرد.