رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان:

۳ رقم جدید بذر گندم در گلستان تولید شد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان از رونمایی سه رقم جدید بذر گندم در استان خبرداد و گفت: این تولید حاصل تلاش ۱۰ ساله پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان است.

به گزارش ساجد خبر، ابوالفضل فرجی اظهارکرد: سه رقم جدید گندم با عنوان «آرمان»، «آراز» و «تکتاز» تولید شده که نتیجه ۱۰ سال کار تحقیقاتی است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان با اشاره به خصوصیات و مزایای این ارقام، افزود: اولین خصوصیت عملکرد بالای این محصول است که حدود ۵۰۰ کیلوگرم بیش از ارقام رایج عملکرد دارد.

وی بیان کرد: از دیگر مزایا تحمل در برابر خشکی آخر فصل و همچنین تحمل بالا در برابر بیماری ها و آفات است.

طبق گفته فرجی درصد پروتئین بالا (بیش از ۱۲ درصد) از دیگر مزایای این ارقام است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان گفت: امیدواریم بزودی این ارقام بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی گلستان را تحت پوشش قرار دهد و منجر به این شود تولید گندم استان به واسطه این ارقام افزایش یابد.

وی عنوان کرد: کشت این ارقام در مدیریت مزرعه به کشاورز کمک کرده ضمن اینکه می‌توانیم گندمی با خصوصیات کیفی بهتر تولید کنیم.