پیگیری تامین اتوبوس سیاره انتقال خون در سفر رئیسی جمهور به گلستان

بنی عقیل گفت: در سفر نزدیک رئیس جمهور به گلستان موضوع تامین دو دستگاه اتوبوس سیاره انتقال خون که مطالبه مردمی به شمار می رود را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش ساجد خبر، سید صادق بنی عقلی در گفتگو با خبرنگار گلستان ما گفت: ذخایره استراتژیک گروه های خونی استان گلستان به پنج روز رسیده است و تنها در گروه خونی O منفی است که مقداری ذخایره خونی ما کمتر از پنج روز رسیده است.مدیرکل انتقال خون گلستان  ادامه داد: نسبت به سال های قبل با افزایش در میزان اهدای خون رو به رو هستیم، انتظار داشتیم که میزان ذخایره خونی استان گلستان به هفت روز برسد ولی هنوز به این عدد نرسیدیم.

بنی عقیل یادآور شد: مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی با توجه به کاهش اپیدمی کرونا رو به افزایش است و خوشبختانه استقبال مردم نیز برای اهدای خون خوب بوده است و انتظار این را داریم که هر کسی که توان اهدای خون را دارد سالی یکبار نسبت به اهدای خون اقدام کند.

وی به ضرورت اتوبوس سیار انتقال خون در گلستان تاکید کرد و افزود: امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان گلستان بتوانیم این مسئله را پیگیری کنیم و این مطالبه مردمی به نتیجه برسد.

این مقام مسئول متذکر شد: برای تامین دو اتوبوس بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و تامین دو اتوبوس می تواند مشکلات استان گلستان را تا سال های زیادی برطرف کند.

بنی عقیل ابراز داشت: در حال حاضر روزانه بالغ بر ۱۷۰ واحد خونی را نیاز داریم و در چند روز اخیر میزان مراجعات ما به این میزان است.