تمامی فرآیند بیمه سلامت گلستان از ابتدای دی الکترونیکی می شود/ گلستان رتبه ششم از نظر ارائه نسخه الکترونیکی

حسینی گفت: از ابتدای دی ماه نسخه های کاغذی بیمه سلامت برچیده می شود و باید تمامی نسخه ها به صورت الکترونیک ارائه شود.

به گزارش ساجد خبر، سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار گلستان ما گفت: از ابتدای دی ماه نسخه های کاغذی بیمه سلامت برچیده می شود و باید تمامی نسخه ها به صورت الکترونیک ارائه شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان ادامه داد: یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از مردم گلستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که این عدد معادل ۵۸ درصد جمعیت استان گلستان را تشکیل می دهد.

حسینی بیان کرد: با تلاش همکاران در بیمه سلامت و همراهی گروه های مختلف بتواند ۹۷.۸ درصدی در ارائه نسخه الکترونیکی اعم از نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی انجام می شود و از این نظر در رتبه ششم در کشور قرار داریم.

وی افزود: در استان گلستان با این عملکرد با چالش زیادی رو به رو نیستیم ولی نیاز است که اطلاع رسانی بیشتری در خصوص نسخه الکترونیکی در جامعه داریم.

این مقام مسئول متذکر شد: در پرداخت بیمه به موسسات درمانی گاهی ۶ ماه تاخیر وجود داشته ولی با الکترونیکی شدند پرونده ها در بخش موسسات خصوصی در حال حاضر مطالبات این بخش را تا مهر ماه تسویه کردیم.

حسینی یادآور شد: در سیستیم بزرگ دانشگاه علوم پزشکی که ۱۷ بیمارستان و ده ها درمانگاه و ۱۶ هزار نیرو و عملیات درمانی پیچیده در بستری که باعث میلیاردها تومان خرید و فروش خدمت می شود که تا پایان شهریور ماه بدهی های خود را با دانشگاه علوم پزشکی استان را به صفر رساندیم.