انجام نخستین جراحی بسته در بیمارستان علی آبادکتول

با مجهز شدن بیمارستان بقیه الله اعظم علی آبادکتول به دستگاه لاپاراسکوپی، نخستین جراحی بسته در این بیمارستان با موفقیت انجام شد.

به گزارش ساجد خبر، بیمارستان بقیه الله اعظم علی آبادکتول به دستگاه لاپاراسکوپی یا درون بین مجهز شد.

این دستگاه تولید شرکت دانش بنیان ایرانی است که همه مشخصات نمونه‌های خارجی را دارد، اما با یک سوم قیمت آن‌ها تولید می‌شود. کیفیت تصاویر این دستگاه ۴k است.

هزینه تولید این دستگاه، یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بود که آقای کردکتولی از خیران سلامت استان آن را پرداخت.