سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان مطرح کرد؛

گلستان مستعد توسعه باغات انار/ محصول استان شرایط صادرات دارد

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان اقلیم استان را مناسب با توسعه باغ انار دانست و گفت: کم آب بری انار، جوابگوی تنش خشکسالی گلستان است.

به گزارش ساجد خبر، حجت اله ربانی نسب اظهار کرد: ایران ذخیرگاه ژنتیکی انار در دنیا است و تنوع و رنگ و طعم انار ایران در خارج از کشور زبانزد است مشروط بر اینکه مانند زعفران و پسته به این محصول پرداخته نشود زیرا در این صورت سود حاصل از این محصول عاید افراد دیگری می‌شود.

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان ضمن تاکید بر کیفیت مناسب این محصول در استان، اضافه کرد: با توجه به سیاست‌های فعلی دولت مبنی بر توسعه صادرات محصولات غیرنفتی، این محصول ارزآوری خوبی برای استان و کشور خواهد داشت.

این یک پژوهشگر و محقق حوزه کشاورزی متوسط تولید انار کشور را ۱۰ تن اعلام کرد و گفت: اما انارکار برتر گلستانی ۱۲۰ تن انار تولید می‌کند که این گواه حاصلخیزی خاک این خطه و مستعدی آن در بخش توسعه باغات انار است.

ربانی نسب اقلیم استان را متناسب با توسعه باغ انار دانست و گفت: کم آب بری انار، جوابگوی تنش خشکسالی استان است.

وی ادامه داد: وضعیت گلستان و مازندران در بخش بیماری گیاهی سخت‌تر است بنابراین هزینه تولید در این دو استان کشور نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر است چون ناگزیر به مقابله با بیماری هستیم با این حال انارکاران در این مدت آموختند که چگونه با مشکل آفت‌ها مقابله کنند.