مدیر دفترمحیط زیست آب منطقه ای گلستان خبرداد؛

صدور ۴۸۵ اخطاریه برای تخلیه زباله و نخاله در رودخانه های گلستان

مدیر دفترمحیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی ۹ ماهه امسال در خصوص تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه های گلستان ۴۸۵ مورد مکاتبه شده است.

به گزارش ساجد خبر، عبدالرضا کابلی اظهارکرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۴۸۵ مورد مکاتبه و اطلاع رسانی به شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در خصوص تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی به بستر و حریم رودخانه ها وجمع آوری آنها از بستر و حریم رودخانه ها صادر شده است.

مدیر دفترمحیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی از منابع آلاینده محیط زیست و کیفیت منابع آب محسوب می شوند، گفت: این زباله ها و نخاله ها علاوه بر تخریب کیفیت آب، با انسداد مسیر مجاری و رودخانه موجب تشدید سیلاب و آبگرفتگی اراضی و مناطق مسکونی می شود و بر طبق ماده هفت قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرای پسماندها (غیر از صنعتی و ویژه) در شهرها و حریم آنها به عهده شهرداری ها است.

وی افزود: در همین راستا بازدید های منظم و پیوسته از مجاری آبی انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلیه زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه ها اخطاریه های لازم به شهرداری ها و دهیاری ها ارسال می شود.