امام جمعه آق قلا:

زمیه ساز تفرقه بین شیعه و سنی نباشیم

آخوند رهبر بابیان اینکه قرآن کریم بر محبت به اهل بیت (ع) تاکید دارد و شیعه و سنی به اهل بیت ارادت دارند، گفت: برخی از افراد با مطرح کردن چنین مباحثی می خواهند بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازند.

به گزارش ساجد خبر، آخوند عبدالرزاق رهبر در گفتگو با خبرنگاران ضمن محکوم کردن سخنان تفرقه انگیز در تریبون نماز جمعه گفت: احادیث نبوی بسیار زیادی در خصوص محبت به اهل بیت (ع) وجود دارد و قطعا این افراد می خواهند با چنین سخنانی بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازند و به دنبال مطرح کردن خود هستند.

امام جمعه آق قلا  ادامه داد: راه کسب شهرت با اهانت به مقدسات نیست بلکه خداوند باید انسان را عزیز کند.

آخوند رهبر با تاکید براینکه، ما تابع اولی الامر و نظر مقام معظم رهبری هستیم، گفت: مقصر خودمانیم که به وهابیت و چنین افرادی بها می دهیم و قطعا چنین افرادی از خارج از کشور خط می گیرند.

وی با بیان اینکه، ما به اهل بیت ارادت و محبت داریم، افزود: وهابیان را در قبل از انقلاب علمای بزرگ منطقه همچون آخوند نظری محکوم می کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه، قرآن کریم بر محبت به اهل بیت (ع) تاکید دارد و شیعه و سنی به اهل بیت ارادت دارند، گفت: این افراد با مطرح کردن چنین مباحثی می خواهند بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازند.