تجمع شماری از فرهنگیان گلستان

شماری از فرهنگیان گلستانی صبح امروز مقابل آموزش و پرورش استان در گرگان تجمع کردند.

به گزارش ساجد خبر، در تجمع صبح امروز مقابل اداره کل آموزش و پرورش گلستان در گرگان، حدود ۵۰ نفر از فرهنگیان گلستانی حضور داشتند.

این فرهنگیان خواستار اجرای طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق بودند.

این تجمع از ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح امروز آغاز شد و حدود یک ساعت بعد پایان یافت.

منبع: صدا و سیما