تجمع شماری از فرهنگیان استان گلستان

شماری از فرهنگیان گلستانی صبح امروز مقابل آموزش و پرورش استان در گرگان تجمع کردند.

به گزارش ساجد خبر، در تجمع صبح امروز در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در گرگان حدود ۵۰ نفر از فرهنگیان گلستانی حضور داشتند.
این فرهنگیان خواستار اجرای طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق بودند.
این تجمع از ساعت ده و پانزده دقیقه صبح امروز آغاز و حدود یک ساعت بعد پایان یافت.