مدرس علوم دینی شرق گلستان:

اهانت به اهل بیت (ع)، اهانت به رسول الله است

آخوند فرهمند گفت: در حال حاضر کشورهای اروپایی، صهیونیسم و آمریکا کسانی هستند که دوست ندارند جهان اسلام و مسلمانان در کنار هم باشند و ما نباید با حرف ها و قلم های تفرقه افکن شعله های این آتش را افزون تر کنیم.

به گزارش ساجد خبر، آخوند عبدالجلیل فرهمند در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: محبت به اهل بیت پیامبر (ص) وصیت خوده پیامبر (ص) است و پیامبر (ص) به امت خود وصیت می کند که قرآن تلاوت کنید و من و اهل بیت مرا دوست بدارید که این مهم در زمره اسلام و مسلمان بودن است.

وی با بیان اینکه، محبت به اهل پیت پیامبر (ص) یعنی محبت داشتن به پیامبر (ص) است، افزود: پیامبر (ص) امام حسین (ع) و امام حسن (ع) را دو سید اهل شباب و اهل الجنه می دانستند فرموده اند که دوست داشتن امام حسین و امام حسن به منزله این است که من را دوست دارید.

این مدرس علوم دینی با ذکر این مطلب که در شرایط کنونی باید خودمان را از تفرقه دور کنیم، تصریح کرد:  در حال حاضر کشورهای اروپایی، صهیونیسم و آمریکا کسانی هستند که دوست ندارند جهان اسلام و مسلمانان در کنار هم باشند و ما نباید با حرف ها و قلم های تفرقه افکن شعله های این آتش را افزون تر کنیم.

وی با تاکید براینکه باید وحدت خود را حفظ کنم، افزود: من به همه علمای جهان اسلام و دانشجویان و اهل قلم توصیه می کنم که همیشه در گفتن و نوشتن دقت را مدنظر داشته باشند تا که وقتی قلمی می زنم و یا صحبتی می کنم هیچ مسلمانی از آن نباید برنجد که این امر مهم یعنی وحدت و ایجاد وحدانیت یک مسلمان و یک فرد عالم است.

آخوند عبدالجلیل فرهمند با بیان اینکه، انسان عالم و مسلمان باید بر این باور باشد که با قلم و سخن خود انسانی را نرنجاند تا خدایی ناکرده لطمه ای به اسلام بزند، گفت: هر کسی در هر مقامی که بخواهد به اهل بیت (ع) و صحابه گرامی اهانت کند را به شدت محکوم می کنیم چون قلب و دل ما وابسته به اهل بیت (ع) و صحابه گرامی هستند و این افراد بازوهای پیامبر (ص) بودند و ما اگر اهانتی داشته باشیم یعنی اهانت به رسول لله و کفر است.

وی با ذکر این مطلب که بیان حرف های تخصص در ملا عام اشتباه است و باید چنین حرف و بحث هایی را در محافل خصوصی بیان کرد و پرداخت، گفت: بیاییم کسانی را که در کنار پیامبر (ص) و پرچمدار اسلام بودند و اسلام را به عظمت رساندند را با حرف و قلم خود نرنجانیم و مورد تمسخر قرار ندهیم.