افزایش ۱۵ درصدی تولید صدف کوهی

۸ ماه امسال ۶۰ هرار تن صدف کوهی از معادن گلستان تولید شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان ، رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گلستان گفت : در ۸ ماه امسال ۶۰ هزار تن صدف کوهی از ۸ معدن استان تولید شد  که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۱۵ در صد افزایش یافته است.

حسین طلوعیان افزود :در ۸ ماه پارسال۵۲ هزار تن و در کل پارسال  ۸۳ هزار  تن صدف کوهی در گلستان تولید شد.

وی افزود : در حال حاضر  ۸ معدن  صدف کوهی  در استان گلستان فعال است.

معادن صدف کوهی گلستان خلوص ۹۹.۸ درصدی دارند و حجم ذخایر آن بالای یک و نیم میلیارد تن است.