امام جمعه آق قلا:

اختلاف افکنی خواسته اهل سنت و تشیع نیست

آخوند میرزاعلی گفت: نماز جمعه کانون وحدت و همدلی مسلمین است و نباید مباحث سلیقه ای و اختلافی مطرح شود.

به گزارش ساجد خبر، آخوند عبدالحی میرزاعلی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت وحدت بین مذاهب  گفت: در شرایط کنونی اصلا نباید مباحث اختلافی را پیش کشیده و مطرح کرد.

امام جمعه آق قلا ادامه داد: مباحث اختلافی باید در میان متخصصین و افراد خاص بحث، بررسی و تبادل نظر شود نه اینکه در تریبون نماز جمعه مطرح شود.

آخوند میرزاعلی با بیان اینکه، نباید در این برهه از زمان میان مردم اختلاف ایجاد کرد، گفت: نباید با برجسته کردن و مطرح کردن یک سری مسائل اختلافی، اختلافات سلیقه ای، قومی، قبیله ای میان تشیع و تسنن بیشتر شود زیرا نه صلاح امت اسلامی و نه هیچ اهل سنتی و تشیع ای این را می خواهد.

وی تصریح کرد: شیعه و سنی باید به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند و این احترام دستور قرآن کریم و پیامبر (ص) و امام راحل و مقام معظم رهبری است.