گردهمایی مؤسسین مدارس و مراکز غیردولتی شهرستان مینودشت

قربان نیا : مدارس غیردولتی بهترین ظرفیت و فرصت برای تجلی اعتماد دولت و مردم و گام بلندی در راستای کمک به کاهش تصدی‌گری و افزایش کیفیت، توسعه و عدالت آموزشی است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، صبح روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ ، گردهمایی مؤسسان مدارس غیردولتی با حضور محمدتقی قربان نیا رئیس اداره امور مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان به همراه کارشناسان غیردولتی و دیگر مسئولین در سالن اجتماعات کانون کوثر شهرستان مینودشت، برگزار گردید.

قربان نیا با بیان اینکه میزان مشارکت و سهیم بودن مردم در امور، یکی از نشانه های توسعه یافتگی در بسیاری از کشورهاست اظهار داشت: هر اندازه میزان مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها، اقدامات، فعالیت ها و همچنین مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتر باشد آن کشور به ظاهر توسعه یافته تر است.

وی افزود: بدون شک مشارکت، همراهی و همدلی مردم در تعلیم و تربیت، نقش به‌سزایی در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد و جلب اعتماد مردم در توسعه مشارکت وکاهش فاصله آموزش و پرورش با مردم از بارزترین جلوه های مؤثر در این مسیر می باشد و براین اساس مدارس غیردولتی بهترین ظرفیت و فرصت برای تجلی اعتماد دولت و مردم و گام بلندی در راستای کمک به کاهش تصدی‌گری و  افزایش کیفیت، توسعه و عدالت آموزشی است.

در ادامه امیر کوهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مینودشت نیز با اشاره به اینکه فعالیت های مطلوب در حوزه های آموزشی و پرورشی در مدارس غیر دولتی در حال ارائه است و افزایش سطح نظارت بر این مدارس می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به مدارس غیردولتی ارتقا بخشد گفت : بی شک پویایی هر کشوری با نظام تعلیم و تربیت و مدارس آن سنجیده می شود و در این راستا مدارس غیردولتی وظیفه حساس تری بر عهده دارند.

در این گردهمایی نیز نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی شهرستان هم افتتاح شد .