۹۰۰ دانش آموز در استان تحت پوشش مراکز اختلالات یادگیری قرار دارند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان در نشست هم اندیشی سرگروه های اختلالات یادگیری استان گفت: ۹۰۰ دانش آموز در استان تحت پوشش مراکز اختلالات یادگیری قرار دارند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، نشست هم اندیشی سرگروه های اختلالات یادگیری استان با حضور سیده هما عقیلی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان، عباس خانعلی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار گردید.

سیده هما عقیلی، معاون آموزش ابتدایی استان در این جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست ایجاد ارتباط بیشتر بین اداره آموزش و پرورش استثنایی و آموزش ابتدایی استان ( تعامل سازنده سرگروه های اختلالات یادگیری با معلمان کلاس های درس)، تبیین برنامه‌های سرگروه های اختلالات یادگیری در سطح استان، هم‌اندیشی سرگروه های شهرستانی و تبادل نظر می باشد.

عقیلی هدف از این نشست را  تغییر در سه حیطه ی نگرش، دانش و توانش عنوان کرد و از معلمان خواست تا رویکردهای مدرن یادگیری را به کار ببرند.

در ادامه عباس خانعلی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: هدف از این نشست را برقراری ارتباط موثر آموزش ابتدایی استان و اداره استثنایی دانست و افزود: از اقدامات مشترک بین آموزش ابتدایی استان و اداره استثنایی همکاری در مراکز مشکلات یادگیری، سنجش و سلامت دانش آموزان و جایگاهی دانش آموزان و طرح تلفیقی_ فراگیر می باشد.

وی افزود: آمار مراکز اختلالات یادگیری استان ۱۲ مرکز دولتی و ۹ مرکز غیر دولتی می باشد و ۹۰۰ دانش آموز تحت پوشش مراکز اختلالات یادگیری قرار دارند.