مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان :

کلزاکاران مراقب باشند که غافلگیر نشوند

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشاورزانی که آفت در برگ‌ها و ساقه‌های کلزا مشاهده کردند، در اولین فرصت با کارشناسان پهنه مشورت کنند.

به گزارش ساجد خبر، کیانوش حق نما اظهار کرد: با توجه به وسعت آفت با نظر کارشناسان به مراکز خدمات حمایتی مراجعه و سم مورد نیاز را تهیه و استفاده کنند.

وی اضافه کرد: کشت به روش‌های جدید نیز می‌تواند آفات و بیماری‌ها را کاهش دهد.

امسال در سطح ۴۸هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان، کلزا کشت شده است و پیش بینی می‌شود از این سطح، حدود ۹۰هزار تُن محصول برداشت شود.