تکمیل اجرای طرح کادستر در گلستان

اجرای طرح کادستر تا پایان امسال در گلستان تکمیل خواهد شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، با اجرای طرح کادستر یا مشخص کردن محدوده عرصه های منابع طبیعی ،جنگلی ،مرتعی و ساحلی از تعرض به این عرصه ها جلوگیری می شود.

به گفته مسولان منابع طبیعی استان، اجرای این طرح تا پایان امسال در گلستان تکمیل می شود و در مرحله بعد  تثبیت مالکیت اراضی زراعی آغاز خواهد شد .

عبد الرحیم لطفی ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت: با تکمیل اجرای این طرح از این پس برای بهبود کیفیت عرصه های  منابع طبیعی تلاش خواهیم کرد.

گلستان ۶ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز بین اراضی ملی و اراضی شخصی دارد و ۱۸ هزار هکتار اراضی ساحلی ملی است.

لینک فیلم