مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

برگزاری انتخابات میاندوره‌ای سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان در دی‌ماه سال جاری

حسین محبوبی مدیر کل راه وشهرسازی استان گلستان از برگزاری انتخابات میاندوره ای اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در دیماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، حسین محبوبی اظهار داشت: اقدامات اولیه آمادگی در حوزه معاونت مسکن و ساختمان این اداره کل انجام شده است و احکام اعضای دستگاه نظارت و هیات اجرایی استان ابلاغ شده است.

محبوبی افزود : انتخاب اعضای هیات اجرایی استان طبق مفاد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انجام شده است.

وی ادامه داد : مهلت پذیرش تقاضای نامزدهای عضویت در هیات مدیره از روز چهارشنبه ۲۱مهر سال‌جاری آغاز شده و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.

بعد از پایان مهلت پذیرش، فرآیند بررسی وضعیت متقاضیان آغاز و اقدامات لازم جهت دریافت استعلام از مراجع ذیربط ظرف یک ماه انجام می پذیرد و تصمیم نهایی در خصوص صلاحیت نامزدها اتخاذ شده و در هفته آخر آذر ماه جاری به نامزدهای رد صلاحیت شده اعلام خواهد شد.

وی افزود: پس از وصول شکایات و رسیدگی به آنها ، نظر قطعی در مورد کلیه نامزدها اعلام خواهد شد و نهایتاً پس از تایید اولیه نامزدها ی عضویت در هیات مدیره سازمان استان و اعلام نظر اولیه به هیات اجرایی ،فهرست نهایی از سوی دستگاه نظارت استان تایید خواهد شد.

فهرست نهایی نامزدها از روز سه شنبه ۷ دی ماه سال‌جاری در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.محبوبی خاطرنشان کرد: انتخابات میاندوره ای اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در ۲۴ دیماه سال جاری بطور همزمان در سراسرکشور برگزار می‌شود.