بخشش در چند قدمی اجرای حکم قصاص در گرگان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اولیای دم یک پرونده در گرگان، امروز پیش از اجرای حکم قصاص، از اجرای آن منصرف شدند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یک محکوم به قصاص، سال ۹۳ در پی اختلافات خانوادگی، مرگ همسرش را رقم زد.

آسیابی ادامه داد: با درخواست اولیای دم و پس از تکمیل پرونده، حکم قصاص صادر شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.

او گفت: با پادرمیانی معاونت اجرای احکام دادسرای گرگان، اولیای دم امروز بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این شانزدهمین محکوم به قصاص ِ امسال است که با گذشت ِ اولیای دم فرصت زندگی دوباره به او بخشیده شد.