مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان :

نرخ متوسط فرسایش سالانه خاک در استان را ۱۵/۵ تن در هکتار است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نرخ متوسط فرسایش سالانه در این استان را ۱۵/۵ تن در هکتار برآورد کرد و گفت: از دست رفتن خاک با کیفیت با قابلیت مطلوب یکی از تبعات غیرقابل جبران فرسایش خاک است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عبدالرحیم لطفی افزود: یکی دیگر از نتایج تشدید فرسایش خاک، پرشدن سدها و تاسیسات آبی است که فرسایش سبب می شود سرعت انباشت رسوبات در سازه ها افزایش یابد و از کیفیت عملکرد آن ها کاسته شود.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در حالی که متوسط رسوب گذاری در پشت سدها به طور متوسط هفت دهم درصد است این رقم در سدهای بوستان و گلستان چهار تا پنج برابر متوسط کشور است و بی تردید پرشدن این سدها کارآیی و طول عمر سدها را کاهش خواهد داد.

لطفی از اجرای طرح های در دست اجرا برای مقابله با فرسایش خاک خبر داد و گفت: احداث بندهای رسوب گیر، جنگل‌کاری، بوته‌کاری و قرق مراتع با هدف کاهش فرسایش در گلستان در حال انجام است که افزایش مشارکت مردمی مدت زمان ساخت و اجرای این طرح ها را کاهش خواهد داد.