معاون علوم پزشکی گلستان:

سرانه پرستاری در گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: سرانه تخت های بیمارستانی در گلستان پایین تر از میانگین کشور اما وضعیت سرانه تامین پرستار در استان نسبت به سرانه کشوری، بالاتر است.

به گزارش ساجد خبر، محمد مهدی زرگران، شامگاه چهارشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: در گلستان ۱۷ بیمارستان دولتی و در مجموع ۲۶ بیمارستان شامل بیمارستان دولتی، تأمین اجتماعی، خصوصی و ارتش وجود دارد که سه هزار و ۹۲۱ پرستار در آن فعال هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: سرانه تخت های بیمارستانی در گلستان پایین تر از میانگین کشور اما وضعیت سرانه تامین پرستار در استان نسبت به سرانه کشوری، تا حدودی بهتر است.

وی به کلنگ زنی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کودکان گرگان اشاره کرد و گفت: در زمینه ها بهبود وضعیت تخت های بیمارستانی استان پیگیر اخذ مجوز احداث بیمارستان در گنبدکاووس و ارتقاء و تکمیل تخت ها در در بیمارستان های ترکمن، رامیان و گالیکش هستیم.

زرگران از موافقت با تبدیل وضعیت پرستاران ۸۹ روزه یا همان ۱۰۰ ساعته خبرداد و اضافه کرد: در دوران کرونا دو هزار و ۱۰۰ پرستار به جامعه پرستاری استان پیوستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در آزمون استخدامی اخیر برای پرستاران امتیازات ویژه در نظر گرفته شد و ۶۰۰ پرستار را هم توانستیم در قالب قانون ایثارگری، تبدیل وضعیت کنیم.