دولت امسال ۱۵۹ میلیارد تومان به شهرداری‌های گلستان کمک کرد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت که از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال کمک و حمایت مالی دولت از منابع ملی و استانی به ۳۴ شهرداری این استان پرداخت شده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​ایرنا، طیبه خلیلی روز پنجشنبه در حاشیه دومین کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی ۱۷ شهر شرق گلستان در گنبدکاووس به خبرنگاران اظهار داشت که از مجموع کمک‌های مالی دولت به شهرداری‌های استان ۷۸۰ میلیارد ریال آن کمک نقدی و ۸۱۰ میلیارد ریال در قالب قیر رایگان بود.

وی افزود: اختصاص و توزیع کمک‌های دولت به ۳۴ شهرداری گلستان برحسب جمعیت، وسعت و درجه شهرداری، میزان بودجه و درآمدهای آنها بوده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان همچنین درخصوص صدور احکام شهرداران استان نیز بیان داشت که شهردار تمامی ۳۴ شهر گلستان توسط شورای اسلامی این شهرها انتخاب شدند و تاکنون برای ۲۲ شهردار حکم مسوولیت صادر شده و بقیه نیز به تدریج توسط وزارت کشور و استانداری صادر خواهد شد.

استان شمالی گلستان با ۱.۹ میلیون نفر جمعیت، دارای ۳۴ نقطه شهری و افزون بر هزار روستا است.