استاندار گلستان مطرح کرد؛

تمرکز برتوسعه روستامحور درگلستان/ظرفیت های گردشگری مزیت استان است

استاندار گلستان گفت: باید در گلستان به سمت توسعه روستامحور با توجه به استفاده از تجربه های موفقی همچون روستاهای وامنان، عطاآباد و غیره حرکت کنیم.

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارکرد: برقراری توازن در پیشرفت و رشد استان مورد توجه جدی بوده و نباید منابع در مناطق و شهرهای خاصی بیشتر هزینه شود.

استاندار گلستان افزود: صندوق توسعه استان باید با استفاده از ۱۰ سرفصل همچون بودجه تمومی، مالیات محقق شده، بهره مالکانه معادن، منابع بانک ها و غیره تشکیل شود تا در سال آینده به نوعی مسئولیت و اختیار منابع استان در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه قرار گیرد.

زنگانه ادامه داد: باید به سمت توسعه روستامحور با توجه به استفاده از تجربه های موفقی همچون روستاهای وامنان، عطا آباد، محمد آباد و پنج پیکر حرکت کنیم و با جلب مشارکت های مردمی و شکل دهی شورای پیشرفت روستا و بهره گیری از یک روحانی و یا یک رهبر اجتماعی توسعه مورد نظر را محقق کنیم.

وی گفت: باید در هر شهری یک شهرک گلخانه ای همچون کردکوی تعریف کنیم و البته باید زیرساخت های لازم را جهت رشد تامین کنیم.

استاندار گلستان افزود: اکثر دستگاه ها اطلاعات میزان تحقق کمی اهداف برنامه ششم خود را ارائه کرده اند و از باقی دستگاه ها می خواهیم هرچه سریع تر اطلاعات خود را تحویل دهند.

وی بیان کرد: فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنعت گردشگری با توجه به مزیت های ویژه استان وجود دارد و باید از این ظرفیت غیرقابل تکرار به خوبی استفاده کنیم.

زنگانه اعلام کرد: توجه به جمع آوری آب های سطحی، ایجاد بندر، توجه به طرح های نیمه تمام با استفاده از تسهیلات بانکی، استقرار پایانه هشدار سیل و موضوعات مربوط به بحران باید مورد نظر قرار بگیرد.