تشریح نحوه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

مدیر منابع انسانی و امور اداری نحوه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی را تشریح کرد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، رضا قدمنان مدیر اداره منابع انسانی و امور اداری  در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی اظهار داشت:  آن دسته از کارکنان که استخدام آنها با قبولی در آزمون های عمومی استخدام موضوع ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری که به صورت عمومی برگزار می شود صورت پذیرفته باشد در صورت اشتغال به کار، پس از ارائه درخواست  تبدیل وضعیت و موافقت هسته گزینش با رعایت موارد  مندرج در بخشنامه۱۸۹۹۶۲-۱۵/۱۰/۹۸ بلامانع است.

قدمنان گفت:  برای تبدیل وضعیت لازم است حداقل ۵ سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد ومیانگین ارزشیابی سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ۸۰ امتیاز کمتر نباشد همچنین کارمند به هیچ یک از مجازات بندهای« ه ، و ،ز» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره استخدام پیمانی محکوم نشده باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: افرادی که مطابق بخشنامه فوق به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌ شوند پس از طی یک دوره سه ساله به رسمی قطعی تبدیل خواهند شد؛  به استناد بخشنامه شماره سازمان تامین اجتماعی پرسنل غیر رسمی دولت، به محض تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی  می توانندباارائهدرخواستکتبی مبنی بر ابقا و حفظ صندوق به شعبه ذی‌ربط یا دستگاه محل خدمت اقدام نمایند.