گام محکم دادستانی برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز آب در گلستان

بیش از ۴۰۰ چاه غیرمجاز در گلستان باید تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز به همراه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان از چند چاه‌ها غیرمجاز آب بازدید کرد و گفت: برای حفظ منابع آبی و برخورد با سودجویان و دست اندازان به منابع با کسی تعارف نداریم و به شدت برخورد خواهیم کرد.
محمود اسپانلو افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ حکم پلمب چاه‌های غیرمجاز در سطح استان صادر شده و باید طی یکماه تعیین تکلیف شوند.
دادستان اسپانلو با تاکید بر مسدود کردن فوری چاه های غیرمجاز گفت: دستگاه متولی نمی تواند به بهانه نداشتن بودجه و امکانات اجازه بهره برداری از منابع آبی را به متجاوزین بدهد.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های متولی نیز باید نظارت بیشتری در این امور داشته باشند و با ترک فعل‌های صورت گرفته برابر قانون برخورد خواهد شد.