کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی کاربا فرد در گلستان برگزار شد

مریم معصومی از برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان «مددکاری اجتماعی کار با فرد» با شرکت ۸۹ نفر از مددکاران شاغل در مراکز مثبت زندگی خبرداد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​روابط عمومی اداره کل بهزیستی گلستان؛ مریم معصومی معاون اجتماعی بهزیستی گلستان با اعلام خبر برگزاری کارگاه آموزشی  باعنوان «مددکاری اجتماعی کار با فرد» گفت: دفتر توانمند سازی خانواده و زنان با شرکت ۸۹ نفر از مددکاران شاغل در مراکز مثبت زندگی ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در دو مرحله و بصورت غرب و شرق استان این آموزش را برگزار کرد.

وی افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مددکاری اجتماعی کار با فرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات به جامعه بزرگ بهزیستی برگزار شده است.

معصومی اظهار داشت: شرکت کنندگان این دوره با مباحثی ازجمله: مفاهیم اصلی در مددکاری اجتماعی فردی، تکنیک ها و مهارت های اساسی در کار با فرد با تأکید بر مهارت مداخله در بحران و حل تعارض، اصول و فنون مصاحبه تخصصی در مددکاری اجتماعی، فرایند حل مشکل در کار با فرد، برنامه ریزی مداخلات تخصصی با رویکرد مبتنی بر توانمندی، بازدید منزل در مددکاری اجتماعی،  گزارش نویسی، آشنا شدند.