دادستان گرگان:

حکم پلمب ۴۰۰ چاه غیرمجاز در گلستان صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ حکم پلمب چاه‌های غیرمجاز در سطح گلستان صادر شده و باید طی یک ماه تعیین تکلیف شوند.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو پیش از ظهر چهارشنبه طی بازدید از چاه های غیرمجاز استان به همراه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای گرگان اظهارکرد: برای برخورد با سودجویان و دست اندازان به منابع آبی با کسی تعارف نداشته و با متخلفان به شدت برخورد خواهیم کرد.

دادستان گرگان افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ حکم پلمب چاه‌های غیرمجاز در سطح استان صادر شده و باید طی یک ماه تعیین تکلیف شوند.

اسپانلو با تاکید بر مسدود کردن فوری چاه های غیرمجاز گفت: دستگاه متولی نمی تواند به بهانه نداشتن بودجه و امکانات اجازه بهره برداری از منابع آبی را به متجاوزان بدهد.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های متولی هم باید نظارت بیشتری در این امور داشته باشند و با ترک فعل‌های انجام شده برابر قانون برخورد خواهد شد.