رئیس کل دادگستری استان گلستان:

اخذ نظر جهاد کشاورزی در ۷۰۰ دعوی تقسیم ماترک در دادگاه های استان

رئیس کل دادگستری استان گلستان از طرح ۷۰۰ دعوی تقسیم ماترک (تقسیم ارث) در دادگاه‌های این استان خبر داد و گفت:در همه پرونده‌هایی که اراضی زراعی هم جزء ماترک بود، حتما نظر جهاد کشاورزی برای کمک به جلوگیری از تقسیم اراضی زراعی، اخذ شد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهار کرد: با بیان اینکه در موضوع خرد شدن اراضی زراعی خلاء قانونی نداریم؛ بلکه با ترک فعل از سوی متولیان امور اراضی مواجهیم، اظهار کرد:قوانین محکمی در رابطه با جلوگیری از خرد شدن اراضی داریم و خلاف آنچه تصور می‌شود، در این باره با خلاء قانونی مواجه نیستیم و مشکل ما در این بخش، انجام ندادن تکالیف قانونی و یا همان ترک فعل‌هایی است که از سوی متولیان امور اراضی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد:در ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی هرگونه معامله ای که سبب تجزیه و قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی از حداقل تعیین شده شود ، ممنوع و باطل است.

این مقام ارشد قضایی به قانون ارث هم اشاره کرد و گفت: در قانون ارث هم بر این موضوع تاکید شده است که وراث نمی توانند به هر نحو که خواستند زمین کشاورزی را تقسیم کنند و اگر نتوانستند بر سر اداره ملک توافق کنند باید سهم ارث خود را سایر وراث بفروشند تا یکپارچگی زمین حفظ شود.

آسیابی افزود:در گلستان دادگاه های ما در این بخش محکم ورود کرده اند و اجازه تقسیم زمین های کشاورزی به کمتر از میزان تعیین شده را نمی دهند و پیش از صدور حکم در پرونده های تقسیم ماترک ( تقسیم ارث ) ،حتما نظر جهاد کشاورزی و کارشناسان را اخذ می کنند.

وی ادامه داد:امسال ۷۰۰ دعوی تقسیم ماترک ( تقسیم ارث ) و در سه چهار سال گذشته هم ۳ هزار دعوی ماترک در دادگاه های استان مطرح شد و در همه پرونده هایی که زمین های کشاورزی هم جزو ماترک بود حتما نظر جهاد کشاورزی برای کمک به جلوگیری از تقسیم زمین های کشاورزی ، اخذ شد.

این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که بی نظمی در تقسیم های خارج از دادگاه یا همان تقسیم های عُرفی اتفاق می افتد افزود: البته در تقسیم عُرفی هم قانونگذار ضمانت های اجرایی در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده است که برای حفظ اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن،می تواند در مواردی حتی ابطال این تقسیم نامه ها را بخواهد اما در چند سال گذشته هیچ دعوایی در این زمینه در محاکم استان طرح نشده و در این قسمت منفعل عمل شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امور اراضی تکلیف و اختیار قانونی دارد و می تواند بدون نیاز به حکم دادگاه برای جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی جلوی ساخت و سازها و فنس کشی در زمین های کشاورزی را بگیرد و سازه های غیرمجاز را تخریب کند.

آسیابی گفت:در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان به دستگاه های متولی این بخش تاکید کردیم هیچ عذری برای تعلل در پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در زمین های کشاورزی پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی برای مدیران دستگاه های متولی ورود خواهد کرد.

گلستان یکی از استان های قطب کشاورزی کشور است که خرد شدن زمین های کشاورزی آن امنیت غذایی استان و کشور را تهدید می کند.