رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد:

احساس مسئولیت نسبت به انقلاب از ویژگی های دانشجو است

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی گفت: از ویژگی های دانشجو در گام دوم انقلاب، احساس مسئولیت نسبت به دولت، انقلاب و جامعه و نسبت به همه محورهایی است که زمینه ساز تحقق انقلاب شده اند.

به گزارش ساجد خبر، سید محمود هاشمی شامگاه سه شنبه در همایش روز دانشجوی در گلستان، اظهارکرد: جنبش دانشجویی و نهضت دانشجویی در زمان انقلاب در کنار روحانیت نقش آفرینی می کردند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استکبار ستیزی، بصیرت و بینش از خصایص دانشجویان انقلابی است، گفت: این دانشجویان بصیر و آگاه بوده و همه چیز را رصد و به موقع واکنش نشان می‌دهند.

وی بیان کرد: صحبت از گام اول انقلاب که می شود یاد مقاومت، پیشرفت، استقامت، خودباوری و جنگ خواهیم افتاد که آنرا دانشجویان، جوانان و نخبگان اداره کردند و زمینه ساز گام دوم انقلاب بودند.

هاشمی گفت: از دیگر ویژگی های دانشجو در گام دوم انقلاب، احساس مسئولیت نه نسبت به خود و اطرافیان بلکه نسبت به دولت، انقلاب و جامعه و نسبت به همه محورهایی که زمینه ساز تحقق انقلاب اسلامی شده است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دومین فاکتور دفاع از آرمان های انقلاب است و دانشجو دفاع از آرمان های انقلاب را باید سرلوحه کار خود در گام دوم انقلاب قرار بدهد.