نگاه کانون محور در رویداد فهما به مردمی سازی فرهنگ کمک می کند

بیکی با بیان اینکه برای عمق بخشیدن به برنامه های مردمی کانون ها و گسترش آنها باید یک نگاه کانون محور داشت، گفت: نگاه کانون محور می تواند در رویداد ملی فهما به مردمی سازی فرهنگ کمک کند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از شبستان، سومین رویداد ملی فهما در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در حال اجراست.
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان هم در این طرح  برای سومین سال شرکت کرده اند و فعالیت های خود را در سامانه های بچه های مسجد ثبت می کنند.

به منظور تبیین دستاوردهای رویداد ملی فهما ١۴٠٠ با «مهدی بیکی»، مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان به سوالات خبرنگار پاسخ داد که در ذیل آمده است؛

*با توجه به اینکه از عمر رویداد ملی فهما سه سال می گذرد، ایجاد سامانه بچه های مسجد در مقایسه با قبل از ایجاد این سامانه، وضعیت فعالیت ها و ثبت گزارشات کانون ها چگونه است؟
حقیقتا سامانه بچه های مسجد فواید زیادی داشته است، چه از نظر سرعت در کارها، به گونه ای که قبل از ایجاد این سامانه کانون ها فعالیت های خودشان را در CD به صورت دستی برای ما ارسال می کردند و همین مسئله باعث زمانبر بودن در کار را داشت، از لحاظ صرفه جویی در هزینه نیز این سامانه باعث شده است که بسیاری از هزینه ها کاهش پیدا کند، از لحاظ ایجاد و رقابت نیز باعث شده است که کانون ها با یکدیگر رقابت کنند و همین مسئله موجب افزایش کمی و کیفی برنامه ها شده است، از لحاظ تجمیع برنامه ها در یک سامانه و روئیت مدیران و برنامه ریزان نیز این سامانه یک سیستم بسیار خوبی است که مدیران بتوانند بر اساس یکسری اطلاعات جامع نسبت به آینده برنامه ریزی خوبی داشته باشند.

*چه آسیب هایی می تواند متوجه سامانه بچه های مسجد شود، که می توان از آن آسیب ها پیشگیری کرد؟
به هر حال هیچ برنامه و سیستمی از آسیب و ضعف به دور نیست، مهم این است که این مسئله را بپذیریم و ضعف ها و آسیب های آن را به خوبی بتوانیم شناسایی کنیم و برای آنها نیز برنامه داشته باشیم.
اولین آسیبی که می تواند متوجه این سیستم باشد، بحث گزارش سازی است. بنابراین برنامه باید به گونه ای سهل و راحت باشد و با حمایت های مادی و معنوی طراحی شود که کانون ها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
برخی از برنامه های در طول سال از سوی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و استان و برخی از مسابقات و جشنواره ها نیز می تواند به تولید برنامه در این سامانه کمک کند. مهم و اساسی این است که ما برای تهیه خوراک و تولید برنامه باید کانون محور فکر کنیم تا کانون ها با جان و دل نسبت به تولید برنامه ها همت گمارند.

*با توجه به اینکه بیش از ۳۷ درصد کانون‌های مساجد استان گلستان را اهل سنت تشکیل می‌دهند، نحوه مشارکت آنها در سامانه بچه های مسجد چگونه است؟
کانون های اهل سنت نا کانون های‌بسیار فعالی هستند که متناسب با محتوای مذهبی خودشان  برنامه‌های بسیار خوبی را در کنار مسجد انجام می‌دهند، اما برنامه های کانون اهل سنت بیشتر در زمینه قرآنی است، مشارکت بالای کودکان و نوجوانان در برنامه‌های قرآنی کانون و در برنامه‌های قرآنی استان چشمگیر است، بر همین اساس به برنامه ریزان و رویداد فهما نیز عرض کرده ایم که برنامه های کانون های اهل سنت و نحوه امتیازدهی آنها باید کمی متفاوت باشد با کانون های شیعه، مثلا برنامه های قرآنی کانون های اهل سنت باید امتیاز بیشتری داشته باشد.

*نقش این سامانه در دوران کرونا چگونه بود؟
واقعا این سامانه در ایام کرونا یک نقش محوری و کلیدی را ایجاد کرد و توانست پاسخگوی نیازهای کانون ها در زمینه ایجاد برنامه و ارسال آن به ستادهای استانی باشد و اگر این سامانه نبود عملا برنامه های کانون تعطیل می شد اما همین سامانه توانست در ایجاد نهضت کمک های مومنانه یک نقش تبلیغی خوبی را ایجاد کند.

*چه پیشنهاداتی در زمینه ارتقای سیستم بچه های مسجد دارید؟
نقاط مثبت این سامانه بسیار زیاد است اما پیشنهاد می شود که در بحث حمایت های مالی از کانون ها در این سامانه از کانون هایی که زیر ۵ هزار امتیاز گرفتند نیز حمایت شود تا انگیزه ای برای مشارکت بهتر آنها نیز در این سامانه و تولید برنامه ها باشد، مسئله کانون های اهل سنت به صورت ویژه نگریسته شود و مسئله داوری و بارگذاری برنامه ها مسائل به صورت ساده لحاظ شود تا کانون ها حوصله ورود در این سامانه و بارگذاری برنامه های خودشان را داشته باشند.

*در زمینه مردمی سازی فرهنگ و هنر که سیاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، کانون چگونه برنامه ای بسازند؟
صددرصد برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مردمی است، در واقع اعتبار بیشتر برنامه ها و نیروهای مجری در کنار کانون ها، خود مردم هستند و نهادهای نظارتی و دولتی یک نقش حمایتی، نظارتی و سیاستگذار را دارند، بنابراین برای عمق بخشیدن به برنامه های مردمی کانون ها و گسترش آنها باید یک نگاه کانون محور داشت، نگاه کانون محور می تواند در رویداد ملی فهما به مردمی سازی فرهنگ کمک کند.

منظور از نگاه کانون محور این است که به برخی از کانون ها که توان و ظرفیت بالایی دارند در گستره و حیطه فعالیت آنها کارهای کلان را واگذار کنیم تا هم نسبت به چابکسازی نیروهای مسجدی کمک کنیم و هم در هزینه ها صرفه جویی کنیم و هم برنامه ها توسط خود مردم و اهالی مسجد اجرا شود.