نفت سفید در ۸۰ درصد مناطق سخت‌گذر استان گلستان توزیع شد

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان گفت: در راستای تامین و ذخیره‌سازی فرآورده نفت سفید نقاط کوهستانی روستاهای سخت‌گذر استان گلستان 8۰ درصد سهمیه این خانوارها در نواحی چهاگانه منطقه توزیع شده ‌است.

به گزارش ساجد خبر، مرتضی مقدس اظهار داشت: همچنین ۹۵ ‌درصد از سهمیه مورد نیاز سوخت زمستانی خانوارهای شهری و روستایی توسط متقاضیان فراورده های نفتی دریافت شده است.

وی افزود: در راستای توزیع سوخت فراورده های نفتی، نفت سفید ادارات، مدارس، مراکز بهداشتی، و مساجد در شهرستانهای استان با هماهنگی ادارات، فرمانداریها، بخشداریها و … از طریق ثبت نام در سامانه درخواست فراورده های نفتی(سدف) و با استفاده از زیر ساخت بانکی به صورت الکترونیکی درخواست و توزیع می گردد.

مقدس افزود: سهمیه سوخت نفت سفید سالانه هر خانوار شهری (خانوارهای بدون انشعاب گاز طبیعی)‌ به طور متوسط ۳ هزار و ۲۰۰ لیتر است و این خانوارها می توانند با توجه به تعداد خانوار و سهمیه اعلام شده به فروشندگی‌های شهری و روستایی مربوطه برای دریافت سهمیه خود در فاصله های زمانی تعیین شده مراجعه نمایند.