معاون عمرانی استانداری گلستان :

منتظریم طرح تفصیلی و نهایی آشوراده توسط مشاور ترسیم شود

معاون عمرانی استانداری گلستان گفت: ‌در حال حاضر منتظریم تا طرح تفصیلی و نهایی این پروژه توسط مشاور ترسیم و به شورای عالی ارسال شده و میزان برق و آب مورد نیاز طبیعت گردی مشخص شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عفت همدم اظهار کرد: اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده از سال ۹۵ در دستور کار مدیران گلستان قرار گرفت و براساس طرح اولیه قرار بود این موضوع در عرصه ای به مساحت ۳۸۰ هکتار اجرا شود.

وی افزود: دغدغه های محیط زیستی سبب شد تا عرصه منظور شده برای این طرح ابتدا به ۳۸ و در ادامه به ۲۲ هکتار کاهش یابد.

وی افزود : مطالعات فاز صفر این پروژه در سال ۹۵ بر اساس ملاحظات زیست محیطی انجام شد و این طرح در سال ۹۶ با ذکر الزامات در کمیته ملی محیط زیست به تصویب رسید و در سال ۹۷ کمیته طبیعت‌گردی سازمان میراث فرهنگی و در سال ۹۹ شورای عالی معماری و شهرسازی با ذکر جزییات و الزاماتی مجوز اولیه این طرح را تصویب کرد.

به گفته وی مقرر شد تا طرح یکپارچه و تفصیلی برای اجرای این پروژه در جزیره آشوراده و سایت پشتیبان توسط مشاور تعیین شده و به شورای عالی معماری و شهرسازی فرستاده شود.

معاون عمرانی استانداری گلستان ادامه داد: همزمان با انتخاب مشاور برای تدوین طرح نهایی، اقدامات لازم برای جانمایی و انتقال زیرساخت ها در سایت پشتیبان در دست بررسی است.

همدم بیان کرد: بر اساس مجوز محیط زیست برق موردنیاز برای طرح طبیعت گردی آشوراده از محل پنل‌ها و نیروگاه خورشیدی و آب مصرفی با جمع آوری آب باران تامین خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ در زمان حاضر منتظریم تا طرح تفصیلی و نهایی این پروژه توسط مشاور ترسیم و به شورای عالی ارسال شده و میزان برق و آب مورد نیاز طبیعت گردی مشخص شود.

همدم ادامه داد: بر اساس مجوز محیط زیست امکان حضور و طبیعت گردی ۵۰۰ نفر به صورت روزانه و ۸۰ نفر به صورت شبانه وجود دارد اما در مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی به شب ماندگاری گردشگران اشاره نشده است.

معاون عمرانی استانداری گلستان تاکید کرد که در اجرای طرح گردشگری آشوراده تمام عملیات اجرایی بر اساس ملاحظات محیط زیست انجام خواهد شد.

همدم افزود: هر گونه اجرای عملیات در داخل پهنه ۲۲ هکتاری جزیره آشوراده بر اساس واگذاری موقت به سرمایه‌گذار انجام می شود و بر اساس ضوابط و مقررات محیط زیست امکان واگذاری قطعی اراضی وجود ندارد.