معرفی ۸ نانوایی متخلف کلاله به تعزیرات حکومتی

فرماندار کلاله گفت: ۸ نانوای متخلف روستایی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما؛ محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ما ، گفت: بازرسان آرد و نان شهرستان، ۵:۳۰ صبح امروز به صورت سرزده از خبازی های سطح روستا بازدید کردند که منجر به تشکیل ۸ پرونده تعزیراتی شد.

ابراهیمی تودرواری اظهار داشت:خبازان شهرستان مکلف اند نان با کیفیت در ساعت تعیین شده به مردم ارائه کنند؛ در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

وی در ادامه عمده تخلفات گزارش شده را عرضه خارج از شبکه آرد، تعطیلی خود سرانه، عدم رعایت بهداشت و ساعت پخت عنوان کرد.