فرسودگی ۱۱۰ کیلومتر از شبکه توزیع آبرسانی آزادشهر

رئیس آبفا شهرستان آزادشهر با اشاره به ضرورت تعویض بخشی از خط لوله آبرسانی این شهرستان، گفت: بیش از ۱۱۰ کیلومتر از خطوط آبرسانی در آزادشهر فرسوده است.

به گزارش ساجد خبر، ابوالقاسم صابری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بالغ بر ۷۵ درصد از شبکه آبرسانی شهرستان آزادشهر فرسوده است، اظهار کرد: ظرفیت توزیع لوله های آب شرب آزادشهر برای جمعیت ۲۰سال پیش است و با توجه به رشد چشمگیر جمعیت و ساخت و سازها در سطح شهر باید اصلاح شبکه توزیع هر چه سریعتر انجام شود.

وی در ادامه گفت : حدود ۱۱۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب آزادشهر فرسوده است و همانطور که شهروندان هرروز گزارش شکستگی اعلام میکنند در هر کوچه حداقل یک یا دو شکستگی وجود دارد که این نشانه فرسودگی لوله های آب شرب است.

رئیس اداره آبفا شهرستان آزادشهر در پایان خاطر نشان کرد ؛ با توجه به اینکه ۷۰ درصد لوله ها فرسوده است نیاز به بودجه زیادی دارد که با نماینده محترم در حال رایزنی با وزارت نیرو و پیگیری جذب بودجه هستیم تا بتوانیم شبکه توزیع آب شرب آزادشهر را اصلاح کنیم.