فرماندار شهرستان ترکمن :

علاقه‌مندان طبیعت دغدغه‌ای برای اجرای طرح آشوراده نداشته باشند

فرماندار شهرستان ترکمن گفت : همه اقدامات مرتبط با طرح گردشگری آشوراده بر اساس مقررات محیط زیست انجام می شود و علاقه‌مندان طبیعت دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سیدصادق شیرنگی اظهار کرد: برنامه ریزی لازم برای آغاز عملیات اجرایی در سایت پشتیبان نهایی شده و بزودی در فعالیت های عمرانی در آن آغاز می شود.

وی بیان کرد: ‌سایت پشتیبان به عنوان محلی برای احداث و ساختن برخی از سازه‌های موردنیاز در جزیره آشوراده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این مصالح و سازه ها با شناور (بارج) از طریق پهنه آبی خزر به جزیره آشوراده منتقل خواهد شد.

سیدصادق شیرنگی اظهارداشت: همه اقدامات مرتبط با طرح گردشگری آشوراده بر اساس مقررات محیط زیست انجام می شود و علاقه‌مندان طبیعت دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.