ظرفیت «علم و پژوهش» برای مهار کرونا پای کار آمد/ نخبگان جامعه بخط شوند

مهاجر بابیان اینکه موتور پیشران هر حرکتی علم دانش در آن جامعه است، گفت: در اپیدمی کرونا علم و پژوهش برای مهار این ویروس منحوس پای کار آمد و با توجه به این اقدامات شاهد کاهش ۸۵ درصدی در میزان مرگ و میرهای کرونایی هستیم.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما؛  سید علی مهاجر پیش از ظهر امروز در  مراسم گرامیداشت روز ۱۶ آذر در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: توصیه به علم و دانش و نوشتن یکی از موضوعاتی است که در قرآن کریم به آن تاکید شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: در گام دوم انقلاب نخستین توصیه به علم و دانش است و علم و دانش آشکار ترین عزت و قدرت کشورها می تواند باشد.

مهاجر متذکر شد: در اهمیت علم و دانش همین بس که اگر کاری برای پژوهش نکنیم درجا می زنیم و با علم و دانش است که می توانیم و از شرایط محیطی بهره مند باشیم.

وی افزود: اگر قرار است پژوهش و علمی مفید باشد قطعا باید به نیاز جامعه توجه شود و پژوهش ها باید نیاز جامعه را برطرف کند و نیاز جامعه ای را برطرف کند.

این مقام مسئول ابراز داشت: در اپیدمی کرونا دیدم که علم و پژوهش برای مهار این ویروس منحوس پای کار آمد و با توجه به این اقدامات شاهد کاهش ۸۵ درصدی در میزان مرگ و میرهای کرونایی هستیم.

مهاجر بابیان اینکه موتور پیشران هر حرکتی علم  دانش در آن جامعه است، متذکر شد:  باید از ظرفیت نخبگان جامعه در مسائل و مشکلات استان در قالب کارگروه های مختلف اقدام کنیم.

وی ابراز داشت: گلستان دارای هشت اقلیم است و باید از این ظرفیت در توسعه استان گلستان استفاده کنیم.