روحیه استکبار ستیزی در دانشجویان نسل جدید ادامه یابد

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: داشتن روحیه استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی از جمله شاخصه هایی است که باید دانشجوی انقلابی داشته باشد.

به گزارش ساجد خبر، حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز ۱۶ آذر نشان از روح استکبارستیزی دانشجویانی است که در مواقع حساس در میدان حاضر شده و جان فشانی می کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: اینکه در یک فضای علمی و در دوران خفقان رژیم منحوس پهلوی، بصیرت انقلابی در دل های جوانان در محیط دانشگاه نورافشانی می کند، نشان از عمق ایمان، تعهد ونگاه تمدن ساز آنها دارد.

دیلمی ادامه داد: نگاه متعالی ۱۶ آذر، همواره در طول تاریخ انقلاب موجب رشد و تعالی در کشور شد، لذا باید همچنان از این موضوع صیانت شده و آن را بسط و ترویج داد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از نگاه رهبر معظم انقلاب شاخصه های یک دانشجوی انقلابی را تصور کنیم، تصریح کرد: آرمان گرایی در مقابل مصلحت اندیشی، ایمان، خلوص نیت و معنویت از جمله شاخصه هایی است که باید در محیط دانشجویی موج بزند که خوشبختانه این موضوع بین دانشجویان ما وجود دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در ایام اعتکاف می بینیم که چگونه جوانان دانشجو در عرصه مساجد حضور پیدا می کنند و این نشان از ایمان و اخلاص آنها دارد.

وی افزود: همچنین در ایام دفاع مقدس و در عرصه های مختلف و هر زمانی که این کشور نیاز به فداکاری داشت، جوانان دانشجوی ما در صحنه حاضر شدند، این نشان از عمق ایمان و معنویت آنها دارد.

دیلمی رهایی از وابستگی های گوناگون را از دیگر شاخصه های دانشجو عنوان کرد و تاکید کرد: باید دانشجویان تلاش کنند تا از استقلال کشور در عرصه های مختلف حفظ و صیانت شود.

وی ادامه داد: منطق، تفکر و بینش صحیح از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید دانشجویان به آن توجه کنند، به طوری که ما به دنبال مباحث در کشورهای دیگر نباشیم، بلکه کاری کنیم تا آنها به دنبال ما باشند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ارتقاء دانش و بینش اعتقادی و تحقق مرجعیت علمی در جهان هدف اصلی دانشجوی انقلابی است و باید تلاش کند تا در گام دوم انقلاب مباحثی را که ما را به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی در حوزه علم، فناوری و دانش وجود دارد را احصاء کرده و این مرجعیت علمی را در جهان با نگاه انقلابی ترسیم کند.