بستری ۲۱۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان آمار جدید بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان را اعلام کرد.

به گزارش ساجد خبر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، امروز ۲۱۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های این استان بستری هستند.

آمار بستری بیماران کرونایی در گلستان در نوسان است.

از این تعداد ۴۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و ۱۸ نفر هم از دستگاه ونتیلاتور استفاده می‌کنند.

تا کنون یک میلیون و ۲۸۸هزار و ۲نفر دُز اول را دریافت کرده اند و دُز دوم به یک میلیون و ۳۵هزار و ۹۹۹گلستانی تزریق شده است.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رعایت شیوه نامه‌ها در همه مشاغل کاهش یافته است و ماسک و تهویه اماکن خوب رعایت نمی‌شود.