برگزاری ملاقات مردمی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تعدادی از مراجعه کنندگان در دفتر محل کار به صورت چهره به چهره دیدار و به درخواست های آنها رسیدگی شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان : مهندس محبوبی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تعدادی از مراجعه کنندگان در دفتر محل کار به صورت چهره به چهره دیدار و به درخواست های آنها رسیدگی شد.

برنامه ملاقات مردمی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان هر هفته سه شنبه ها برگزار و مراجعه کنندگان درخواست های خود را به صورت حضوری ارائه و محبوبی پس از شنیدن مسائل و مشکلات آنان دستورات لازم را برای مساعدت و همکاری در چهارچوب قانون به معاونین و مدیران واحد های مربوط صادر می نماید.

گفتنی است جهت هماهنگی ملاقات با محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان هم استانی های گرامی می توانند با شماره تلفن ۳۲۲۲۴۴۴۵-۰۱۷ تماس حاصل فرمایند